Kırılma Kusurları

Göz, fotoğraf makinesine benzer optik bir sistemdir. Dışarıdan giren ışık ve görüntüler kornea (göz küresinin en dıştaki saydam tabakası) ve mercek tabakası tarafından kırılarak retina üzerindeki görme merkezlerine ulaşır. Normal bir gözde dışarıdan giren ısı kornea ve mercek tarafından kırılır ve görme merkezine düşerek net bir görüntü oluşturur. Kornea, lens ve göz küresinin yapısına bağlı olarak görüntü retina üzerinde net bir şekilde oluşmayabilir.

 

Kırma Kusurları Nedir

Kırma kusuru en sık rastlanılan ve görme keskinliğini en sık bozan bir göz problemidir. Bir hastalıktan çok bir bozukluktur.

Normal olarak ışık önce kormeada daha sonra göziçi lensinde kırılır ve net bir görüntü oluşturmak üzere gözün arkasında retina üzerinde odaklanır. Eğer göz ışığı doğru kıramazsa görme bulanıklaşır.Göze paralel gelen ışınların retina tabakası üzerinde odaklandığı duruma emetropi denir. Emetropi hiçbir kırma kusuru olmayan gözün durumudur.

Görüşümüzün anlaşılabilir olması için ışığın kornea ve lens tarafından uygun şekilde kırılması ve retinaya yönlendirilmesi gerekir. Işığın bu ortamlardan geçerken kırılmasına refraksiyon denir. Bulanık görmenin nedenlerinden biri, ışığın kornea ve lenste uygunsuz şekilde kırılması ve bunun sonucunda 'kırılma hatası' veya 'refraktif hata' olarak adlandırılan yanlış odaklanmadır. Miyop, astigmat ve hipermetrop kırma kusurlarıdır. Bu aşamada, ışığın retinaya doğru şekilde odaklanmasını sağlamak için bir doktor tarafından reçete edilen gözlük veya kontakt lensler kullanılabilir. Gözlük veya kontakt lenslerle yapılan bu düzeltme, korneanın şeklini değiştiren refraktif cerrahi ile de sağlanabilir.

 

Dört tür kırılma kusuru vardır:

 

Miyopi: göze paralel gelen ışık ışınlarının retinanın önünde odaklandığı bir durumdur. Miyop olan kişiler yakını görebilir, ancak uzağı net göremezler. Miyopi, gözün ön-arka çapı normalden büyük olduğunda ortaya çıkar. Yapısal bir özelliktir ve genellikle genetik olarak aktarılır; 6 dereceye kadar olan miyopi basit miyopi olarak adlandırılırken, bu seviyenin üzerindeki miyopi güçlü miyopi olarak adlandırılır. Genellikle çocukluk çağında, 8-14 yaşları arasında gelişir.

Hipermetropi: göze giren ışık ışınlarının retinanın arkasında odaklanmasıyla oluşur. Hipermetrop olan kişiler özellikle zayıf yakın görüşe sahiptir. İleri görüşlülük ne kadar şiddetli olursa, uzağı görmek o kadar zorlaşır. İleri görüşlülük, gözün ön ve arka çapları küçük olduğunda ortaya çıkar. Hipermetropinin en yaygın nedenleri yapısal ve genetiktir.

Astigmatizm: Gözün farklı meridyenlerde farklı şekilde kırıldığı ve böylece tek bir odak noktasının oluşmadığı bir durumdur. Bu tür hastalar hem yakın hem de uzak görüşte sorun yaşarlar. Astigmatizm miyopluk ve hipermetropluk ile birlikte görülebilir.

Presbiyopi: Genç insanlarda yumuşak, esnek lens uzakta ve yakında kolay odaklanmayı sağlar. Ancak 40 yaşından sonra göz içi lensi sertleşir ve lensi destekleyen lifler elastikiyetini kaybeder. Bu da yakını görmeyi ve metin okumayı zorlaştırır. Yaşa bağlı bu duruma presbiyopi denir.

 

Çoğu bozukluk gözlük veya kontakt lens yardımıyla düzeltilir.

Teşhis edilmemiş veya ihmal edilmiş kırma bozuklukları okul çağındaki çocuklarda düşük akademik performansa yol açabilir. Kırma kusuru olan öğrenciler için gözlük takmak, kalem ve kağıt kullanmak kadar gereklidir.

Tedavi edilmeyen gözler veya estetik sorunlar nedeniyle takılmayan gözlükler hayati tehlikeye ve kazalara yol açabilir. Ayrıca yaşam kalitesini de düşürebilir.

İleri derecede miyop olan kişilerde retina dekolmanı ve koroidal neovaskülarizasyon adı verilen ciddi göz hastalıklarına yol açabilir.

Kırma kusurunun en önemli nedenleri iki anatomik prensibe dayanır. Miyop olan kişilerde ya korneanın eğriliğinde ya da gözün uzun ekseninde normalden bir sapma vardır. Ayrıca gözyaşı sıvısının kalitesindeki, göz içi lensinin durumundaki veya göz içi sıvısının yapısındaki değişiklikler de kırma kusuruna neden olabilir.

 

Keratokonus

Kornea yüzeyinin bir kısmında incelme ve çıkıntı. Bu kişiler gözlükle iyi göremezler. Hastalığın derecesine bağlı olarak özel yapılmış kontakt lensler kullanılır. Çok ilerlemiş vakalarda kornea nakli denilen bir işlem gerekebilir.

Miyopi, hipermetropi, astigmatizma ve presbiyopi gözün yaygın kırma kusurlarıdır. Bu kırma kusurları gözde tek tek oluşabileceği gibi birkaç kırma kusuru bir arada da oluşabilir. Kırma kusurları bir veya iki gözde birden oluşabilir. Bunların dışında kornea veya lens bozukluklarına bağlı olarak özel kırma kusurları da oluşabilir. Bir gözde kırma kusuru ile birlikte kornea, lens, görme tabakası veya görme sinirinde hasar olabilir. Bu nedenle kırma kusuru olan kişilerin düzenli olarak yıllık göz muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir. Çocuklarda ise herhangi bir kayma veya görme bozukluğu şüphesi varsa mümkün olan en kısa sürede optometri yapılmalıdır. Herhangi bir sorun olmasa bile, dört yaş civarında bir göz muayenesi yapılmalıdır.

Kırma kusuru olan kişilerin net görebilmeleri için birçok yol vardır.

  • Gözlük kullanabilirler.
  • Kontakt lensler kullanılabilir.
  • Excimer lazer tedavisi kırma kusurunun tamamını veya bir kısmını ortadan kaldırabilir.


Kırılma Kusurları
Urartu Göz Merkezi