Yakın Gözlük

İnsanlarda doğal yaşlanmanın sonucu olarak 40 yaşından itibaren yakın görme güçlükleri ortaya çıkar. Ortalama 45 yaşından itibaren de yakın görme için gözlük kullanımı gerekir. Ekimer laser tedavileri ile yaklaşık 25 yıldır uzak görme sorunlarının düzeltilmesine karşılık, yakın gözlüğü kullanmayı gerektiren presbiyopi olarak adlandırdığımız bu kırma kusurunun düzeltilmesi mümkün olmamıştır. Ancak son yıllarda bunun düzeltilmesi için önemli gelişmeler olmuştur. Bu düzeltme için kornea tabakasının içine yerleştirilen bir takım materyallerin takılmasının etkileri sınırlı olmuş ve ameliyatların gerçekleştirilmesinde sorunlar yaşanmıştır. Bazı kliniklerde de kişinin kataraktı olmamasına rağmen göz merceği alınarak yerine uzak ve yakın görmeyi sağlayan mercekler takılmıştır. Günümüzde eksimer laser ile yakın görmenin düzeltilmesinde en yeni teknoloji PRESBYMAX olarak adlandırılan teknolojidir. Bu sadece Schwind Amaris cihazı ile uygulanabilen bir teknolojidir.

Burada uzak görme bozukluğu ile birlikte veya sadece yakın görme bozukluğu tedavi edilebilmektedir. Tedavi işlemleri uzak görmenin düzeltildiği lasik tedavi işlemleri ile aynıdır. Bu işlemde de mekanik keratom veya femtolaser cihazı ile kornea flebi kaldırılmaktadır. Bu teknoloji halen Almanya, Fransa, İngiltere, Kore, Çin, Japonya ve Rusya’da uygulanmaktadır. Bu teknoloji ile tedavi edilen hastalarda ilk günden itibaren yakın görme oldukça iyi bir seviyeye gelir, ancak uzak görmede geçici bir azalma olabilir. Göz bebeğinin çapı ve korneanın detaylı incelenmesi sonrası bu tedaviye uygun hasta grubuna PRESBYMAX tedavisi uygulanmaktadır. Uzak görmeden daha çok yakın görme ihiyacı olan hastalarda en iyi sonucu vermektedir. PRESBYMAX tedavisinin önemli avantajlarından biri de hasta memnuniyetsizliğinde aynı gözde bu tedavi geri alınabilmektedir. Çok yeni ve en tatminkar yakın görme sonucu sağlayan bu eksimer laser teknolojisi Urartu Göz Merkezi’nde uygulanmaktadır. Bu tedavi tamamen bilgisayar kontrolü ile de yapılabilmektedir.Yakın Gözlük
Urartu Göz Merkezi