Neurovision

Bu, göz tembelliğini tedavi etmek için kullanılan, görme keskinliğini ve kontrast hassasiyetini geliştirmeye yardımcı olmak için göz yoluyla beyne görsel uyaranlar gönderen bir bilgisayar programıdır. Başlangıçta İsrailli bir şirket tarafından geliştirilen program, daha sonra bir Amerikan şirketi tarafından araştırma ve geliştirme yoluyla daha yaygın bir şekilde kullanılabilir hale getirilmiştir. Klasik bilgilere göre ambliyopi 10 yaşına kadar tedavi edilmektedir. Nörovizyon Terapisi yetişkinlere de uygulanabilmektedir.

 

Neurovision Nedir

NeuroVision, beyne bilgisayarlar ve kişisel programlar aracılığıyla doğrudan görmeyi öğreterek görmeyi geliştiren bir teknolojidir. Bu uygulamanın görsel uyarımı beynin görme merkezlerini doğrudan uyararak 'kontrast hassasiyeti, görme keskinliği ve kalitesinde' iyileşme sağlar.

Göz taraması ve muayenenin ardından hastanın bilgileri NeuroVision sistemine girilir ve burada özel bir yazılım otomatik olarak hasta için kişiselleştirilmiş bir tedavi programı oluşturur. Tedavi, bir bilgisayar ekranı önünde gerçekleştirilen yaklaşık 40 göz hareketi seansından oluşur. Her seans yaklaşık 30-40 dakika sürer ve hasta bu seansların çoğunu evde gerçekleştirir.

 

NeuroVision Tedavisi

NeuroVision inovasyonu, görsel sistemin nöral performansını optimize etmeye odaklanan araştırmaların sonucudur.

NeuroVision 20 yıllık ısrarlı bilimsel ve klinik araştırmaların sonucudur. Bu araştırma şu konulara odaklanmıştır

  • Beyin görsel bilgiyi nasıl işler,
  • Sinirsel aktivitenin görsel algıyla nasıl ilişkili olduğu.
  • Bunlar, görsel süreçlerin diğer sinir sistemleriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamaya yönelik çalışmalardır.

 

Neurovision™ Teknolojisi, görsel uyaranlara ve görmeyi yöneten sinirsel bağlantıların hızlandırılmasına dayanan 'non-invaziv' ve 'hastaya özel' bir görme iyileştirme terapisidir.

Bilgisayar tabanlı interaktif bir terapi olarak kurulan NeuroVision, internete bağlı kişisel bir bilgisayar kullanılarak hastalara kendi evlerinin veya kliniklerinin (NeuroVision akredite merkezleri) konforunda sağlanmaktadır.

Bu teknoloji, daha önce tedavi edilemez olarak kabul edilen yetişkinlerde az görme (göz tembelliği) tedavisinde klinik olarak kanıtlanmıştır.

 

Neurovision™ Tedavisinin Aşamaları

 

Tedavi öncesi prosedürler:

Tedavi öncesinde hastalar bir göz doktoru ve bir optometrist tarafından muayene edilir. Refraksiyon, görme keskinliği ve kontrast hassasiyeti test edilir. Göz tembelliği olan hastalar ek testlere tabi tutulacaktır. NeuroVision™ tedavisi için uygunluk belirlenir.

 

Tedavi ortamı

Neurovision™ hastaları tedavinin kendi evlerinin konforunda bir bilgisayar kullanarak mı yoksa hastanede mi yapılacağına karar verirler. Tedavi karanlık ve sessiz bir odada, monitörden yaklaşık 1,5 metre uzakta gerçekleşir. Hasta hazır olduğunda, bir dizi bilgisayarlı interaktif egzersiz başlar.

 

Tedavi dersleri

Hasta, kendi seçtiği bir ortamda bir dizi dinamik, etkileşimli görsel-bilişsel görev gerçekleştirir. Bu görevler, görsel korteksin işlevini artırarak beynin görüntü algısını iyileştirmek için tasarlanmıştır, bu da daha net ve keskin bir görüş sağlar. Bir bilgisayar ekranında farklı görüntüler gösterilir. Hastalar hedef deseni görüp göremediklerini işaretler. İşaretleme bilgisayar faresi kullanılarak yapılır.

İlk iki derste, herhangi bir nörolojik veya fonksiyonel bozukluğu tanımlamak ve analiz etmek için bir dizi görsel algı görevi gerçekleştirilir NeuroVision™ sistemi hastanın performansını analiz eder ve bu analize dayanarak kişiselleştirilmiş bir tedavi planı geliştirir ve tedavi dersini başlatır.

Tedavi dersleri her bireyin görsel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilir. Bu kişiselleştirmeye ulaşmak ve başarıyı sağlamak için aşağıdaki parametreler aktif olarak kontrol edilir

  • Uzamsal frekans
  • Gabor yamalarının uzamsal düzenlemesi
  • Kontrast seviyesi
  • Oryantasyon (yönlendirme) (yerel ve küresel)
  • Bağlılık
  • Zamanlama.

Beş tedaviden oluşan her kürün sonunda, ilerlemeyi izlemek için düzenli görme keskinliği ve kontrast duyarlılığı testleri yapılır.

NeuroVision™ sistemi etkilerini tüm tedavinin sonunda gösterir. Bu, düşük miyop veya LASIK sonrası hastalarda yaklaşık 30 tedaviden sonra ve göz tembelliği hastalarında 40 tedaviden sonra elde edilir.

Başarılı bir tedavi, haftada üç gün (birer gün arayla) her biri 40 dakikalık düzenli seanslar gerektirir ve hastanın tedavi ilerlemesini izlemek için beşinci, onuncu, yirminci ve kırkıncı seanstan hemen sonra bir doktor tarafından denetlenmelidir.

 

Göz Tembelliği ve Neurovision™Tedavi

Tıbbi açıdan ambliyopi, her iki veya bir gözde %20 veya daha fazla görme keskinliği kaybı olarak tanımlanır.

Görme, gözler ve beyin birlikte çalıştığında ortaya çıkan bir olgudur. Göz, dış dünyadan retina üzerine gelen görüntüleri renk ve ışık yoğunluğuna göre sinir uyarılarına dönüştürür. Normalde dış dünyayı her iki gözümüzle görürüz ve her iki gözden dış dünyayı temsil eden görüntüler sinir uyarıları olarak beyne gelir. Herhangi bir nedenle bu iki görüntü beyinde analiz edilip tek bir görüntüye dönüştürülmezse, beyin bir gözden gelen görüntüyü tercih edebilir. Bu durumda, bir gözden gelen görüntü beyin tarafından işlenmez ve o gözden gelen görüntü beyne daha zayıf bir şekilde ulaşır. Bu tercih belirli bir süreden fazla devam ederse, sağlıklı göz kapalı olsa bile tercih edilmeyen gözden gelen görüntü zayıf olarak algılanacaktır. Şaşılıkta gözde herhangi bir anormallik yoktur. Gözler anatomik olarak tamamen normaldir. Araştırmalardan elde edilen bilgiler, yaşamın ilk 45 yılı içinde göz tembelliğine bağlı görme kaybının, travma dahil diğer tüm göz hastalıklarına bağlı görme kaybından daha yüksek olduğunu göstermektedir.Neurovision
Urartu Göz Merkezi