Üveit

Gözün orta tabakasını oluşturan uvea'nın iltihaplanması üveit olarak bilinir. Göz iltihabı olarak da adlandırılır. Uvea üç bölümden oluşur: iris, siliyer cisim ve koroid.

İris, göz küresinin önündeki renkli bir dairedir. Siliyer cisim gözün odaklanmasına yardımcı olur.

Koroid, retinayı besleyen ince, süngerimsi bir kan damarları ağıdır.

Bu üç alanın yanı sıra retina ve gözün içindeki jellerin iltihaplanmasına da üveit denir. Üveit kızarıklık, göz ağrısı ve bulanık görme ile karakterizedir ve semptomlar hızla kötüleşir. Her iki göz de etkilenebilir.

Üveit tedavi edilmezse görme kaybına yol açabileceğinden erken teşhis çok önemlidir.

Üveitin nedeni bilinmemektedir, ancak enfeksiyonlara (örn. toksoplazma, HPV virüsü, tüberküloz), bağışıklık sistemi bozukluklarına (örn. sedef hastalığı, MS, Behçet hastalığı) ve göze gelen darbelere bağlı olduğu düşünülmektedir. Üveit 20-60 yaş arası kişilerde daha sık görülür ve ilaçlarla tedavi edilebilir.

Bununla birlikte, altta yatan neden bir bağışıklık sistemi bozukluğu veya başka bir enfeksiyon olabileceğinden, romatologlar ve dahiliye uzmanları gibi diğer tıp uzmanları da tedaviye dahil olur.

Üveit, göz ağrısı ve kızarıklığının önemli bir nedenidir. Üveite vücuttaki diğer birçok hastalık neden olabilir. Bu nedenle üveit teşhisi konulan herkes üveitin nedenini araştırmak için bir romatoloğa başvurmalıdır.

 

Üveit Nedir

Üveit, gözün uveal tabakasının bir kısmının veya tamamının iltihaplandığı bir hastalıktır. Bu iltihaplı bir hastalıktır. Üvea iltihabı gözün tüm dokularını etkiler.

Uvea, iris, koroid ve siliyer cisimden oluşan sürekli fibröz bir tabakadır. İris göze renk veren tabakadır. Koroid, gözü çevreleyen ve gözü besleyen küçük kan damarlarıyla kaplı tabakadır. Siliyer cisim iris ve koroid ile doğrudan ilişkilidir ve lensin şeklini kontrol etmekten sorumludur.

Üveit genellikle aniden gelişir ve bir sonraki etki olarak körlüğe yol açabilir. Bu nedenle ciddi bir hastalık olarak kabul edilir. Dünya çapında gelişmiş ülkelerde görme kaybının en yaygın üçüncü nedenidir.

Bazı durumlarda hastalık tedaviye olumlu yanıt vererek iyileşebilir, ancak bazen kronikleşebilir ve hatta iyileşmesine rağmen tekrarlayabilir. Diğer birçok hastalıkta olduğu gibi üveitte de erken tanı ve doğru tedavi çok önemlidir. Aksi takdirde hastalığın tedaviye olumlu yanıt verme olasılığı azalır.

 

Üveit Belirtileri Nelerdir

Üveit belirtileri üveitin türüne ve şiddetine bağlıdır. Belirtiler yavaş yavaş veya gürültülü ve aniden ortaya çıkabilir. Belirtiler bir göz muayenesi sırasında tesadüfen fark edilebilir.

  • Göz kızarıklığı
  • Göz ağrısı
  • Işık hassasiyeti
  • Bulanık görme
  • Görme keskinliği kaybı (örn. görme kaybı)
  • Bazen uçuyormuş gibi görünen siyah cisimler görülebilir.

Üveit belirtileri arasında baş ağrısı, yorgunluk ve eklem ağrısı gibi ikincil belirtiler de yer alabilir. Gözlerinizde bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, bir göz doktoruna görünmelisiniz.

 

Üveitin Nedenleri

Üveitli hastaların %30-40'ında neden olan hastalık tanımlanamaz ve idiyopatik olarak adlandırılır.

Bazı üveitlere virüsler, mantarlar veya diğer parazitler neden olurken, diğerlerine vücudun başka yerlerinden gözü etkileyen hastalıklar neden olur. Gözde üveite neden olabilen hastalıklara örnek olarak sifiliz, tüberküloz, bruselloz, herpes ve AIDS verilebilir. Aynı zamanda otoimmün hastalıklar ve kollajen dokudan kaynaklanan hastalıklar da üveite neden olabilir. Bu hastalıklar arasında Behçet hastalığı, sarkoidoz, ankilozan spondilit ve romatoid artrit sayılabilir.

Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi gastrointestinal hastalıklar da üveite neden olabilir.

Göz yaralanmaları, göz travması ve göz ameliyatlarının da üveite neden olabileceği düşünülmektedir.

Bazı kanser türleri (örneğin lenfoma) vücutta metastaz yapabilir ve gözü etkileyerek üveite neden olabilir.

Üveit genellikle vücuttaki diğer hastalıkların göstergesi olduğundan, hastanede tıbbi gözetim altında testlerin yapılması ve aynı zamanda hastanın ayrıntılı ve doğru bir öyküsünün alınması mutlaka gereklidir. Bu şekilde altta yatan bir hastalık varsa kesin olarak teşhis edilebilir.

 

Üveite Yolaçan Risk Faktörleri Nelerdir

Genetik Yatkınlık: Bazı insanlar genetik özellikleri nedeniyle üveite daha yatkındır.

Bulaşıcı Hastalıklar: Toksoplazma, kedi tırmığı hastalığı, tüberküloz, herpes, Lyme hastalığı ve sifiliz gibi enfeksiyonlar üveit riskini artırır.

Otoimmün veya inflamatuar hastalık öyküsü: Behçet hastalığı, ankilozan spondilit, sarkoidoz, psoriatik artrit, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi hastalıklar üveit riskini artırır.

Oküler Travma Öyküsü: Travma üveite neden olabilir. Oküler travma sonrası sağlıklı bir gözde üveit gelişebilir.

 

Üveit Tedavisi

Üveit tek bir hastalık grubundan kaynaklanmaz, birçok farklı nedeni olabilir. Üveitin nedenini bulmak için çeşitli testler yapılır ve ardından nedene yönelik tedavi uygulanır.

Ana tedavi ilaç tedavisidir. Çok nadir ve şiddetli üveit vakalarında göz ameliyatı (vitrektomi) gerekli olabilir.

Genel olarak, ön üveit enfeksiyonu gidermek için antibiyotik göz damlaları ile tedavi edilir.

Enflamasyon şiddetliyse, antibiyotik veya antiviral içeren ek ilaçlar veya enjeksiyonlar kullanılabilir.

Otoimmün üveit vakalarında, gözdeki iltihabı azaltmak için stereoid (kortizon) preparatları uygulanabilir veya altta yatan diğer tıbbi durumlar uygulanabilir. Sonuç olarak, üveit tedavisi kişiye özeldir.

Üveit tedavisinden sonra hastalar en az üç ayda bir takip edilmelidir. Hastalık tekrarlayabileceğinden kontrol kesilmemelidir.

Öte yandan, üveitli bir kişi organlarında farklı belirtilerle ortaya çıkarsa, göz doktoru bilgilendirilmelidir. Örnek olarak ağızda yaralar, cilt lekeleri ve romatizmal belirtiler verilebilir. Bunlar bir bağışıklık sistemi hastalığına işaret ediyor olabilir.

Üveit için ana tedavi ilaç tedavisidir. İlaçlar iltihabı azaltmak, semptomları hafifletmek ve enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. Nadiren, göz içi enjeksiyonları veya ameliyatla tedavi edilebilen katarakt, glokom ve retina dekolmanı gibi üveitin neden olduğu komplikasyonları tedavi etmek için cerrahi tedavi kullanılır. Tedavi yeterince etkili olmazsa, gözü çıkarmak için ameliyat gerekebilir.

 

İlaç tedavisi:

Üveit tedavisinde en sık kullanılan ilaçlar steroidlerdir. Steroidler gözdeki iltihabı azaltır ve semptomları hafifletir. Göz damlası, tablet veya enjeksiyon olarak kullanılırlar.

Üveit tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar immünosupresif ajanlardır. Bu ilaçlar bağışıklık sisteminin normal işleyişini bastırmak ve iltihabı azaltmak için kullanılır.

Cerrahi tedavi:

Üveit tedavisinde bazı ilaçlar doğrudan göz içine enjekte edilir. Bu yöntem gözdeki iltihabı azaltmak için kullanılır. Bu yöntem genellikle ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı ya da ilaçların yan etkilerinin çok güçlü olduğu durumlarda tercih edilir.

Nadiren, gözdeki iltihaplanma ve kanama nedeniyle üveit, vitrektomi adı verilen cerrahi bir müdahale gerektirebilir. Bu ameliyatta, gözün içindeki jel benzeri bir madde olan vitreus temizlenir ve değiştirilir.

Üveitin seyri sırasında sıklıkla katarakt, glokom, retina büzüşmesi, zar oluşumu ve dekolman gibi komplikasyonlar gelişir. Bunları tedavi etmek için de ameliyat gerekir.

Tıbbi (ilaç) tedavi

Tedavi seçenekleri arasında göz damlaları, göz çevresine ve içine uygulanan ilaçlar ve sistemik uygulama (oral, intravenöz veya subkutan) yer alır.

 

Steroid (kortizon) ilaçlar

Bu ilaç grubu üveit alevlenmelerinin azaltılmasında önemli bir rol oynar. Ancak uzun süreli kullanımı önerilmemektedir. Steroid göz damlaları genellikle ön üveitli hastalarda enflamasyonu azaltmak için kullanılır. Eğer steroid göz damlaları yeterli olmazsa göz çevresine steroid enjeksiyonları yapılır. Ataklar şiddetli ise, özellikle gözün arka kısmı tutulmuşsa, steroidler ağızdan veya damardan verilmelidir. Çok gerekliyse doğrudan göz içine de verilebilir.

 Üveit
Urartu Göz Merkezi